Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

På Vestbyen Friskole ønsker vi at praktisere Åben Skole. Vi vil åbne os mod samfundet omkring os og samarbejde med de mange frivillige foreninger, der er i Holstebro. indtil videre har vi formelt samarbejde med

 

VGF - Vestjysk Gymnastik Forening

 

Vi er i gang med at opbygge et stort og nært samarbejde med Vestjysk Gymnastikforening, og i det kommende skoleår vil mange elever på VESTBYEN komme til at stifte bekendtskab med udfoldelsesmulighederne inden for gymnastik og spring.

 

Det er planen, at gymnastikken med VGF placeres umiddelbart efter skoletid, og for de yngste børns vedkommende vil det derfor være i SFO-tiden.

 

 

 

Holstebro Musikskole

 

Fra skolestart i august 2017 vil personalet fra Musikskolen have sin naturlige gang på Vestbyen Friskole.

 

Eleverne fra 1. klasse og opefter kan tilmelde sig Musikskolens mange spændende tilbud. - alt sammen foregår naturligvis på skolen!

 

Karrusel

Til 1. klasse tilbyder vi Karrusel. Her er fokus på at hjælpe børnene godt i gang med musikken. Musiklærerne introducerer instrumenter samt sang, leg og bevægelse, træning af puls og rytmer. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid med start kl. 13.10. Se mere her

 

Orkesterspirer

Elever i 2. klasse kan tilmelde sig Orkesterspirer (instrumenthold). Her er der op til fem elever på et hold med en musikskolelærer. På et orkesterspirehold spiller vi på instrumenter efter noder og gehør samt understøttende træning af puls, rytmer og toner gennem sang, leg og bevægelse. Undervisningen begynder efter skoletid kl. 13.10. Se mere her

 

Skoleorkester

Vestbyen Friskole satser på musikken og har et stort ønske om et sprudlende musikmiljø med omdrejningspunkt i et Skoleorkester, der ledes af en musiklærer fra Musikskolen og en musiklærer fra Vestbyen Friskole. Skoleorkestret øver hver fredag kl. 13.15 - 14.00.

Inden sommerferien vender vi og musikskolen tilbage med information.

 

 

Ellebæk Kirke

 

Konfirmander og minikonfirmander

Vi har lavet en aftale med Ellebæk Kirke om, at 7. klasse går til konfirmationsforberedelse i Ellebæk Kirke hos sogne- og hospitalspræst Christian Wegeberg. Undervisningen foregår onsdage kl. 8.10-9.40.

 

Minikonfirmandundervisningen for 3. klasse foregår også i Ellebæk Kirke efter nytår hos sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen mandage umiddelbart efter skoledagens afslutning kl. 13:10.

 

Se yderligere på kirkens hjemmeside her

 

 

 

Holstebro Boldklub

 

I førskolen har vi med stor taknemmelighed haft mulighed for at låne Holstebro Boldklubs klublokale ved Idrætscenter Vest. Vi forventer et godt samarbejde med klubben fremadrettet også!

VESTBYEN

 

Vestbyen er først og fremmest en friskole. I fremtiden er Vestbyen også tænkt som et fælleshus for aktiviteter og foreninger til gavn for medborgerskabet i Holstebro vestby.

KONTAKT

 

VESTBYEN Friskole

Alstrupvej 9

7500 Holstebro

T. 93 86 84 50

SFO 60 58 47 24

E. kontakt@vestbyenfriskole.dk

Mobilepay 23092

Copyright @ All rights reserved